CFR summer challenge 2016 Official video

Sledujte nás

V spolupráci

Open Air Gym Fitness Festival CrossFit Redoubt
The Zone Gym CFT Nové Zámky, občianske združenie